Privacy Policy

Algemeen

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van Meubeldeal.nl te laten werken en om de veilige handel via Meubeldeal.nl te bevorderen. 1e Esweg 79, 7642 BJ te Wierden is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelen van gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

  • Van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar www.meubeldeal.nl;
  • Van (geregistreerde) kopers verzamelen wij naast NAW-gegevens en e-mailadressen tevens IP-adressen en betalingsinformatie;
  • Van (ongeregistreerde) gebruikers die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres en de vraag of opmerking;
  • Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken over geschillen tussen koper en verkoper (waaronder persoonsgegevens) en informatie over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en overig onrechtmatig handelen.

Doorgifte van gegevens

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Toegang, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens altijd bekijken of wijzigen op de pagina “Mijn account” (mits u een geregistreerde klant bent). Anderzijds kunt u ook contact opnemen met de klantenservice op info@meubeldeal.nl . Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer wij die niet langer nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij bewaren persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het oplossen van geschillen, het afdwingen van ons beleid en om kwaadwillende tegen te houden.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of aan de andere kant onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

Tot slot

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@meubeldeal.nl